Reference


Portfolio:

 • Presentation in Power Point: click
 • Presentation in PDF: click

Examples of awards achieved by our Clients connected with technology implemented and supported by our experts:

 • „Rynkowy Lider Innowacji 2012” contest winner, organized by Dziennik Gazeta Prawna,
 • „Innowator Śląska 2011” contest winner, organized by Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Title of „Innowacyjna firma regionu”, twice in a row honored by Fundacja Innowacji i Rozwoju,
 • Title of „Innowacyjna firma Śląska”, honored by Regionalna Izba Gospodarcza.

Our experts’ membership:

 • Member and co-founder of Polskaj Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (Polish Economy Chamber of Advanced Technologies) in Warsaw,
 • Member of Regionalna Izba Gospodarcza (Regional Chamber of Economy) in Katowice,
 • Member and co-founder of Górnośląskie Forum Informatyczne (Silesian IT Forum),
 • Constant cooperation with several universities and business organizations.

Several chosen publications of our experts:

 • • Stanek S., Namysło J.: Drosio S.: “Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System”, 2012 (publication in preparation for “Journal of Decision Systems”),
 • • Stanek S., Namysło J.: “Videocommunication tools in Polish business and institutions, based on VidCom.pl statistics for years 2009-2011″ (publication in preparation for International Symposium on Multimedia Applications and Processing (MMAP’2012)),
 • • Stanek S., Namysło J.: „Diversifying the risks of an innovative technology implementation process through the use of video communication tools”, 2012 (publication in preparation for Creativity Support Systems, SWO’2012),
 • • Namysło J.: „Zarządzanie ryzykiem technologicznym w procesie wdrażania innowacji”, in Knosala, R.: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011,
 • • Namysło J., Ludyga R.: „Innowacyjne rozwiązania e-komunikacji – tworzenie technologii przyszłości, wyznaczanie nowych standardów”. Conference organized by Górnośląskie Forum Informatyczne: „Synegry of business and science as the requirement of innovative economy”, 2011 (publication in preparation),
 • • Speaker for the Conference „Synergy of business and science as the requirement of innovative economy” organized by Górnośląskie Forum Informatyczne,
 • • Speaker for the Regional Forum of Business Centre Club, subject: „Management of technological risk in innovations”,
 • • TVN CNBC coverage „Firma 2 – Pierwszy milion”,
 • • Speaker for workshop „Negotiations” organized by Instytut Zarządzania, subject: „Negotiations in a distance”,
 • • Article in the portal of Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, title: „Modern IT technologies”,
 • • Coauthor of an article „Jak przeprowadzić walne przez Internet”, published in Rzeczpospolita,
 • • Publication in Business Kontakt International, title: „Klienci pokolenia milenijnego”,
 • • Speaker for the seminar „e-Biznes w praktyce”, title: „Specyfika prawa e-commerce – teoria i warsztaty.”,
 • • Speaker for the workshop „Internet-skuteczny kanał sprzedaży”, title: „Skuteczne narzędzia umożliwiające sprzedaż i promocję w Internecie”,
 • • Assist in the development of technical, management and information safety issues for third-party publications.

Selected scientific, technological and planning activities:

 • • Planning, administrative and programming support for Polish producer of videocommunication technology,
 • • Planning and programming support for innovative e-commerce platform,
 • • Planning, administrative and programming support for Europe’s largest auction platform,
 • • Several projects of e-services (charitable, social, e-commerce),
 • • Project cofinanced from EU founds: „Hybrydowy System Wspomagania Decyzji w Warunkach Zagrożeń”,
 • • Project cofinanced from European Found of Regional Development within the framewok of Regional Operative Program of Silesia District for 2007-2013: „Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”,
 • • Formation of assumptions and co-authorship of technologically advanced software for internal system of management and IT,
 • • Co-authorship of patent application „Method and system of management of virtual waiting room and the movement of its users”,
 • • Authorship and patent application „Method and system of real time transmission of multimedia streams for videoconferencing data”,
 • • Conceptual assumptions for project of inteligent investment wallet,
 • • Implementation of videoconferencing system using holography,
 • • Co-authorship of conception for pricing the advanced IT system based on multilayer licensing scheme,
 • • Elaboration of main assumptions and a part of a project of multi-threaded warehouse system,
 • • Elaboration of assumptions for users’ control system (for the purpose of charitable auction of O. Jędrzejczak gold olympic medal),
 • • Solving technological problem connected with large database maintenance for the purpose of unique auction system (project for British Airways),
 • • Elaboration and implementation of few technical electronic modules,
 • • Elaboration and production of few technical electronic devices (also for European clients).