O nas


Poszukujesz nietypowego partnera IT/ICT?
Nasza firma to zespół doświadczonych ekspertów, mających bogate, wieloletnie doświadczenia w branży IT.
Wychodzimy z założenia, że nie istnieją pomysły, których nie dałoby się zrealizować. Na przestrzeni lat wielokrotnie przecieraliśmy ścieżki, które dzisiaj uznawane są za normę. Nie boimy się wyzwań – my je realizujemy.

 • kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji wyzwań ze świata technologii IT,
 • zespół wysokiej klasy specjalistów branżowych (IT, ochrona prawna, ryzyko, zarządzanie, marketing, etc.),
 • dostęp do świata nauki (wiedzy i zaangażowania ekspertów, możliwości tworzenia konsorcjów, zaplecza, studentów),
 • kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i doprowadzaniu do komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć (w tym międzynarodowych),
 • pełne zaplecze administracyjne, techniczne, technologiczne.

 

Produkcja i zlecenia IT:

 • Komunikacja i zdalna praca na odległość,
 • Interaktywne platformy WWW,
 • Rozwiązania mobilne,
 • Systemy typu server-client,
 • Cloud computing (chmura),
 • Business intelligence.

Partner technologiczny:

Propozycja skierowana jest do organizacji, które poszukują:

 • sprawdzonego w praktyce,
 • rzetelnego i odpowiedzialnego,
 • doświadczonego i uczciwego,

partnera, specjalizującego się w innowacyjnych projektach IT/ICT, posiadającego profesjonalne zaplecze techniczne i merytoryczne.

Działalność ekspercka:

 • Doradztwo w zakresie innowacji IT/ICT,
 • Zarządzanie w innowacjach,
 • Analizy i raporty dot. obszarów na styku zarządzania, ryzyk, technologii i innowacji,
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Szeroko rozumiane nauki ekonomiczne i zarządcze w obszarach:

 • Innowacyjne zarządzanie firmą, z wykorzystaniem wiedzy oraz zaawansowanych informatycznych narzędzi wspomagających,
 • Mechanizmy nowoczesnego zarządzania marketingowego, w kontekście gospodarki globalnej,
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi (przez: partnerstwo, motywację pozytywną, relacje interpersonalne, etc.),
 • Znaczenie i siła innowacji, jako szansa dla polskich przedsiębiorstw,
 • Przełamywanie trudności w procesach komercjalizacji badań naukowych.