Referencje


ref_Paymento_mref_MedicoLife_mref_VidComPl_m

 

Portfolio:

 

Przykładowe nagrody, uzyskane przez naszych Klientów, a dotyczące technologii realizowanych i wspieranych przez naszych eskpertów:

 • Laureat konkursu ”Rynkowy Lider Innowacji”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna,
 • Laureat konkursu ”Innowator Śląska”, organizowanego przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsębiorczości S.A.
 • Tytuł Innowacyjnej firmy regionu, dwukrotnie przyznany przez Fundację Innowacji i Rozwoju,
 • Tytuł Innowacyjnej firmy Śląska, przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Przynależność naszych ekspertów:

Kilka wybranych publikacji autorstwa naszych ekspertów:

 • Stanek S., Drosio S., Namysło J.: “Experiences with building modern communication-driven decision support”, 2014 (publikacja przyjęta do publikacji  w ramach prestiżowego “IFIP wg 8.3 Decision Support Systems”, Paryż 2014)
 • Nowicki A., Stanek S., Namysło J.: „Mobile videoconferencing systems for enterprise” (publikacja przyjęta do druku w ramach: Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej pt.: „Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości”, która odbyła się  w dniach 10 – 11 października 2013 r.)
 • Stanek S., Namysło J.: Drosio S.: “Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System”, 2012 (publikacja w przygotowaniu w ramach wydania “Journal of Decision Systems”),
 • Stanek S., Namysło J.: “Videocommunication tools in Polish business and institutions, based on VidCom.pl statistics for years 2009-2011” (publikacja w przygotowaniu w ramach: International Symposium on Multimedia Applications and Processing (MMAP’2012)),
 • Stanek S., Namysło J.: „Diversifying the risks of an innovative technology implementation process through the use of video communication tools”, 2012 (publikacja w przygotowaniu w ramach: Creativity Support Systems, SWO’2012),
 • Namysło J.: „Zarządzanie ryzykiem technologicznym w procesie wdrażania innowacji”, w. Knosala, R.: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011,
 • Namysło J., Ludyga R.: „Innowacyjne rozwiązania e-komunikacji – tworzenie technologii przyszłości, wyznaczanie nowych standardów”. Konferencja Górnośląskiego Forum Informatycznego: Synergia biznesu i nauki wymogiem innowacyjnej gospodarki, 2011 (publikacja w przygotowaniu),
 • Prelegent w ramach Konferencji „Synergia biznesu i nauki wymogiem innowacyjnej gospodarki” Śląskiego Forum Informatycznego,
 • Prelegent w Regionalnym Forum Business Centre Club, temat: „Zarządzanie ryzykiem technologicznym w innowacjach”,
 • Reportaż TVN CNBC „Firma 2 Pierwszy milion”,
 • Prelegent w warsztatach „Negocjacje” organizowanych przez Instytut Zarządzania, temat: „Negocjacje na odległość”,
 • Artykuł w portalu Wydawnictwa Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, tytuł: „Nowoczesne Technologie Informatyczne”,
 • Współautorstwo artykułu „Jak przeprowadzić walne przez Internet”, opublikowanego w Rzeczpospolitej,
 • Publikacja w Business Kontakt International, tytuł: „Klienci pokolenia milenijnego”,
 • Prelegent w ramach seminarium ”e-Biznes w praktyce”, temat: „Specyfika prawa e-commerce – teoria i warsztaty.”,
 • Prelegent w ramach warsztatów „Internet-skuteczny kanał sprzedaży”, temat: „Skuteczne narzędzia umożliwiające sprzedaż i promocję w Internecie”,
 • Pomoc w opracowaniu zagadnień związanych z kwestiami technicznymi, zarządzania i bezpieczeństwa informatycznego w publikacjach osób trzecich.

Wybrane działania naukowe, projektowe, technologiczne, etc.:

 • Wsparcie projektowe, administracyjne i programistyczne polskiego producenta technologii komunikacji wideo i wspólnej pracy na odległość,
 • Wsparcie projektowe i programistyczne innowacyjnej platformy e-commerce,
 • Wsparcie projektowe, administracyjne i programistyczne największej w Europie platformy aukcyjnej,
 • Kilkanaście projektów serwisów internetowych (charytatywne, społeczne, e-commerce),
 • Projekt współfinansowany ze środków UE oraz na cele naukowe: ”Hybrydowy System Wspomagania Decyzji w Warunkach Zagrożeń”,
 • Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: „Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 , 2013”,
 • Opracowanie załozeń i współautorstwo zaawansowanego technologicznie oprogramowania wewnętrznego systemu zarządczo-informatycznego,
 • Współautorstwo zgłoszenia patentowego „Sposób i system zarządzania wirtualną poczekalnią i ruchem jej użytkowników”,
 • Autorstwo zgłoszenia patentowego „Sposób i system transmisji w czasie rzeczywistym strumieni multimedialnych danych wideokonferencyjnych”,
 • Założnia koncepcyjne do projektu inteligentnego portfela inwestycyjnego,
 • Opracowanie projektu systemu konferencyjnego wykorzystującego holografię,
 • Współautorstwo koncepcji wyceny zaawansowanego systemu informatycznego, opartej o wielowarstwowy schemat licencjonowania,
 • Opracowanie założeń i części projektu wielowątkowego systemu magazynowego,
 • Opracowanie założeń systemu kontroli użytkowników (realizacja na potrzeby charytatywnej licytacji złotego medalu O. Jędrzejczak),
 • Rozwiązanie problemu technologicznego obsługi dużej bazy danych na cele unikalnego systemu aukcyjnego (realizacja dla British Airways),
 • Opracowanie i wdrożenie do etapu produkcji kilku specjalistycznych modułów elektronicznych,
 • Opracowanie i produkcja (w tym dla europejskich odbiorców) kilku specjalistycznych urzżdzeń elektronicznych.