Współpraca


Współpraca – poszukujemy Partnerów do realizacji projektów informatycznych.

 

Polskie Firmy Online Sp. z o.o. to zespół doświadczonych ekspertów, mających bogate, wieloletnie doświadczenia w branży IT i na tym polu poszukujemy zagranicznego(-ych) Partnera(-ów) biznesowego(-ych).

Proponowany zakres współpracy (na terenie Polski):

  • przedstawicielstwo / dystrybucja usług i produktów informatycznych,
  • support (techniczny i obsługa posprzedażowa) produktów informatycznych,
  • realizacja i rozwój projektów informatycznych (usługi, produkty),
  • udostępnienie zaplecza technicznego i powierzchni biurowej,

W ramach współpracy oferujemy:

  • kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów IT/ICT,
  • zespół wysokiej klasy specjalistów branżowych (IT, ochrona prawna, ryzyko, zarządzanie, marketing, etc.),
  • pełne zaplecze administracyjne, techniczne, technologiczne,
  • dostęp do świata nauki (wiedzy i zaangażowania ekspertów, możliwości tworzenia konsorcjów, zaplecza, studentów),
  • kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i doprowadzaniu do komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć (w tym międzynarodowych),

Wychodzimy z założenia, że nie istnieją pomysły, których nie dałoby się zrealizować. Na przestrzeni lat wielokrotnie przecieraliśmy ścieżki, które dzisiaj uznawane są za normę. Nie boimy się wyzwań – my je realizujemy.